TKTD Başvuru Kılavuzu

Aday Adayları:

1- Konferans tercümanı olarak çalışan ancak TKTD’ye üyelik için gereken 150 çalışma gününü tamamlamamış kişiler, aday adayı olarak TKTD’ye başvuruda bulunabilir.

2- Başvuru dilekçeniz, başvuru formunuz, özgeçmişiniz ve adli sicil kaydınız Aday ve Yeterlik Kurulu’na iletilmelidir.

3- Söz konusu başvuru formunda, konferans tercümanlığı yaptığınızı teyit eden en az iki dernek üyesinin imzası olmalıdır.

4- Başvuru için gerekli idari masraf ücreti ödenmelidir (Aday adayı olarak başvuranlardan, daha sonra üye adayı olarak başvurmaları halinde, tekrar ücret alınmayacaktır).

5- Aday ve Yeterlik Kurulu, başvurunuzu aldıktan sonra sizinle veya kefillerinizle görüşmek isteyebilir veya ek bilgi/belge isteyebilir. Burada amaç, başvurunuzu mümkün olduğunca sağlıklı bir biçimde değerlendirmektir.

6- Kurul başvurunuzu değerlendirdikten sonra sizi aday adayı olarak ilan eder.

7- Aday adayı olarak, dernek toplantılarına bu sıfatla, ancak oy kullanma hakkı olmaksızın katılabilir, üyeler arası e-posta iletişim ağına dahil olabilirsiniz.

8- Aday adayı olarak kabul edildikten sonra iki yıl içinde gerekli şartları yerine getirmemeniz halinde, başvurunuz Kurul tarafından yeniden görüşülür.

9- Bu iki yıl içinde gerekli mesleki gelişmeyi gösteremeyenlerin adları, dernekle ilişkisi kesilmek üzere Yönetim Kurulu’na bildirilir.

10- Bu iki yıl içinde gerekli şartları yerine getiren kişiler için, üye adaylığı süreci uygulanır.

11- Bu kılavuzun amacı, size adaylık süreci hakkında özet bilgi vermektir. Aday adaylığı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için, Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliği’ne bakmanızı öneririz (bkz. www.tktd.org).

Üye Adayları:
1- Konferans tercümanı olarak en az 150 gün çalışmış ve gerekli yasal şartlara sahip kişiler TKTD’ye üye adayı olarak başvurabilir.

2- Başvuru dilekçeniz, başvuru formunuz, özgeçmişiniz ve adli sicil kaydınız çalışma günleri listenizle birlikte Aday ve Yeterlik Kurulu’na iletilmelidir.

3- Söz konusu başvuru formunuzda, başvurunuzda yer alan dillerde konferans tercümanlığı yaptığınızı teyit eden en az üç dernek üyesinin imzası olmalıdır (bkz. Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliği, 9. Madde).

4- Kefil imzalarının atıldığı tarih, dosyanın derneğe ulaştığı tarihte üç yıldan eski olmamalıdır. Kefillerin sorumlulukları ve sizi değerlendirirken kullandıkları kriterler hakkında detaylı bilgiyi TKTD Kefil Tercüman Kılavuzu adlı ekli belgede bulabilirsiniz. Bu belge ayrıca www.tktd.org sitesinde de vardır.

5- Başvuru için gerekli idari masraf ücreti ödenmelidir.

6- Aday ve Yeterlik Kurulu başvurunuzu inceledikten sonra, gerekli şartlara sahip olup olmadığınızı belirler.

7- Gerekli şartlara sahip olmadığınıza karar verilirse, bu karar size ve kefillerinize gerekçeleriyle birlikte ve Yönetim Kurulu aracılığıyla iletilir.

8- Adaylık başvurusu reddedilen kişiler, bir yıl dolmadan tekrar başvuruda bulunamaz.

9- Gerekli şartlara sahip olduğunuza karar verilirse, üye adayı ilan edilirsiniz.

10- Üye adayı olarak, dernek toplantılarına bu sıfatla, ancak oy kullanma hakkı olmaksızın katılabilir, üyeler arası e-posta iletişim ağına dahil olabilirsiniz.

11- Mevcut dernek üyeleri, üye adayının başvurusuna bir aylık askı süresi boyunca itiraz edebilir.

12- Bir aylık askı süresinin sonunda, hakkında hiçbir itiraz yapılmamış kişiler, asil üye sıfatını kazanır.

13- Bu kılavuzun amacı, size adaylık süreci hakkında özet bilgi vermektir. Adaylık hakkında daha detaylı bilgi edinmek için, Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliği’ne bakmanızı öneririz (bkz. www.tktd.org).

Kefillerin dil dağılımı:
Dil sınıflandırmasına göre size kefil olabilecek adayların örnek dil dağılımları şöyledir:

Dilleriniz
1. kefilin dilleri
2. kefilin dilleri
A
A
B
B
A veya B
A veya B
C
A veya B
A veya B