Üye adayı olarak başvuru yapmak için gerekli belgeler:

  1. Üye adayı başvuru formu
  2. Çalışma günleri formu
  3. Özgeçmiş
  4. Adli sicil kaydı
  5. Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan idari masrafın ödendiğine dair dekont (daha önce aday adayı olmuş olanlar yeniden başvuru ücreti ödemezler).
  6. Dilekçe

Üye adayı başvuru formu her bir dil için en az iki, toplamda en az üç dernek üyesinin kefil imzasını taşımalıdır.

Kefil imzalarının atıldığı tarih, başvuru dosyanın Derneğe ulaştığı tarihten üç yıldan eski olmamalıdır.

Yüz elli çalışma günü içinde birden çok yabancı dil olması durumunda her biri için en az elli gün bulunmalıdır.

 

Adaylar bu evrakları taratarak, elektronik ortamda ayk@tktd.org adresine gönderirler.

Başvuru dosyasının aslı TKTD web sitesindeki posta adresine, alıcının Aday ve Yeterlik Kurulu olduğu belirtilerek gönderilir.

Üye Adayı Başvuru Formu