Türkiye Konferans Tercümanları Derneği Konferans Çevirmenliği Eğitimi İlkeleri

  1. Konferans Çevirmenliği eğitimi, çalışma dilleri TKTD, AIIC ya da bir uluslararası kurum tarafından onaylanmış, en az beş yıl mesleki deneyim sahibi profesyonel konferans çevirmenleri tarafından yüksek öğrenim seviyesinde verilir.
  2. Konferans çevirmenliği eğitimi ile ilgili müfredatın oluşturulmasından ve yürütülmesinden profesyonel konferans çevirmenleri sorumlu olur.
  3. Konferans çevirmenliği eğitimi her öğrencinin en az 400 saat uygulamalı ardıl ve eşzamanlı çeviri eğitimi almasını sağlayacak şekilde düzenlenir.
  4. Bu alanda uzmanlaşma için gerekli olan 400 saatlik asgari uygulamalı eğitim kalabalık sınıflarda verilemeyeceğinden konferans çevirmenliği eğitiminde nicelikten çok nitelik aranması esastır: Bu amaçla konferans çevirmenliğinde uzmanlaşacak olan öğrenciler mutlaka bir ön değerlendirme sınavından geçirilir. Bu sınavda öğrencilerin anadil ve yabancı dil düzeyleri, genel kültürleri, motivasyonları ve strese dayanıklıkları dikkate alınır. Öğrencilerin dil sınıflandırması (A, B ve C dilleri) uluslararası meslek standartları esas alınarak yapılır.
  5. Ön değerlendirme sınavında seçime ilişkin nihai kararları, programda ders veren ve dışarıdan davet edilen, nitelikleri 1. maddede tanımlanmış olan profesyonel konferans çevirmenleri verir.
  6. Program kapsamında öğrenciler mesleki ve etik kurallar konularında da bilgilendirilir.
  7. Programı ancak mesleği icra edecek seviyeye gelmiş olan öğrenciler tamamlar. Bunu ölçmek için yapılacak sınavlarda nihai kararları programda ders veren ve dışarıdan davet edilen, nitelikleri 1. maddede tanımlanmış olan profesyonel konferans çevirmenleri verir.
  8. Konferans çevirmenliği eğitimi verecek olan profesyonel çevirmenlerin bu alanda eğitici eğitimi almış olmaları tercih edilir. Bu konuda meslek içi eğitim toplantılarına katılmaları beklenir.
  9. Konferans çevirmenliği eğitimi verecek kurumlarda bu eğitime uygun eşzamanlı çeviri laboratuvarı ve altyapısı bulunması şarttır. Bu konuda teknik standartlar yol gösterici olmalıdır (TS ISO 2603 ve TS ISO 4043).
  10. Yukarıda belirtilen eğitim ilkeleri, Uluslararası Konferans Çevirmenleri Derneği AIIC’in (www.aiic.net), Avrupa Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans Konsorsiyumu EMCI’ın (www.emcinterpreting.org) ve AB’nin eğitim ilkeleri esas alınarak hazırlanmış, TKTD’nin 22 Aralık 2010 tarihli Akademik Komisyon toplantısında ve 24 Aralık 2010 tarihli Üye Toplantısında oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tüm TKTD üyeleri, ilişkide bulundukları yüksek öğrenim kurumlarının yöneticilerine bu ilkeleri aktarmalı ve eğitim verecekleri programlarda bu nitelikleri aramalıdır.