Türkiye Konferans Tercümanları Derneği

Sosyal Medya Hesaplarından Paylaşım Politikası

Yayım Tarihi: 01.04.2016

AMAÇ

TKTD; Dernek üyeleri, Dernek üyesi olmayan konferans çevirmenleri ile mesleğe ilgi duyan öğrenciler ve bu mesleği icra etmek isteyenlerden oluşan kitlenin ilgisini çekmek, mesleği tanıtmak, mesleki gelişim, haber ve duyurularla ilgili bilgilendirmede bulunmak için Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal mecralarda TKTD adıyla hesaplar yönetmektedir. Bu faaliyetin amacı, TKTD’nin amaç ve görevlerine uygun olarak bilgilendirici, eğlendirici ve ilham verici iletişim çalışmaları ile Derneğin bilinirliğini ve öncü konumunu güçlendirmektir.

İşbu politikanın amacı ise, TKTD sosyal medya hesaplarında paylaşılan içerik (metin, karikatür, fotoğraf, video, ses kaydı vb.) için genel kılavuz ilkeleri belirlemektir.

KAPSAM 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve benzeri sosyal paylaşım ağlarında TKTD adına açılan ve Dernek Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği kişilerce yönetilen hesaplar üzerinden yayımlanan tüm içerik kapsam dahilindedir.

GENEL KILAVUZ İLKELER

1. Sosyal medya ağlarına herhangi bir içerik yüklerken, yayımlanan her türlü içeriğin kamuya açık olduğu hatırlanmalı, yayımlanan tüm mesajların içeriği ve üslubu konusunda dikkatli olunmalıdır. Herhangi bir marka ya da telif hakkının ihlal edilmemesine özen gösterilmelidir.
2. Yayımlanacak metinler sadece Türkçe veya Türkçeyle beraber başka dillerde olabilir. Türkçe dışındaki dillerde yapılan paylaşımlarda mutlaka Türkçe başlık veya açıklama bulunmalıdır. Kullanılan dilde, dil bilgisi ve yazım kurallarına azami özen gösterilmelidir.
3. Orijinal yazım olmayan, başka mecralardan yapılan alıntılarda da belli değilse kaynak belirtilmeli, her halükarda var olan yazım ve dil bilgisi hatalarına dikkat edilmeli, gerekirse düzeltmeler yapılmalıdır.
5. Paylaşımlar meslek itibarını zedeleyici, konferans çevirmenliği hizmetinden faydalananların (işveren, katılımcı vb.) mesleğe duyduğu güvene, mesleğin itibarına, gizlilik ilkesi gibi çevirmenlerin etik ve mesleki ilkelerine zarar verici nitelikte olmamalıdır. Müşteri ya da üyelerin iş faaliyetlerine ilişkin hiçbir hassas ya da gizli bilgi paylaşılmamalıdır.
6. Konferans çevirmenlerinin çalıştığı toplantıyla, işverenle, katılımcılarla veya çevirmenlerle ilgili olumsuz algı yaratacak veya itibar zedeleyecek olumsuz içerik paylaşılmamalıdır.
7. Paylaşımlar nefret söylemi, rencide edici nitelikte ifadeler, hakaret, ırkçı, cinsel, etnik, dini içerik veya siyasi görüş içermemeli, özel hayatı ihlal etmemelidir.
8. Hesapların kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesi veya kötüye kullanılmasına karşı, söz konusu hesapların yönetiminden sorumlu kişiler önlem alacaklardır. Böylesi bir durumun yaşanması halinde ise mesleğe ve Derneğe gelebilecek hasarın asgari düzeyde tutulması ve itibarının korunması için gerekli önlemleri almak üzere Dernekteki ilgili yetkili üyeleri ivedilikle bilgilendirmek bütün üyelerimizin sorumluluğudur.
9. Sosyal medya kullanım kuralları, TKTD etik ilkelerinin bir parçası olarak görülmelidir.