TKTD Zaman Tüneli

1954 – Ford Vakfı’nın desteğiyle İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde İşletme Enstitüsü kurulur.

1955 – Enstitü, üst düzey yönetici yetiştirmek amacıyla Amerika’dan profesörler getirir. İhtiyaç duyulan sözlü çeviri hizmetini Nezih Neyzi üstlenir. İstanbul Üniversitesi’ne ilk simultane çeviri kabinleri kurulur.

1959 – Enstitü, çevirmen yetiştirmek için Harvard Üniversitesi’nden profesörler getirir. Okşan Atasoy ve Ertan Başar ilk öğrencilerdendir. Maddi sebeplerden dolayı program devam ettirilemez ve öğrendiklerini uygulama imkânı bulamayan çevirmenler farklı yönlere dağılır.

1961 – Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti (bugünkü TESEV) kurulur.

1962 – Ford Vakfı, İstanbul’da “Nüfus Planlaması” konulu uluslararası bir konferans düzenler.

1962 – Norayr Altunyan, Cenevre Üniversitesi öğretim görevlileri ve Simulta Corporation şirketinden Gloria Wagner’in öğrencisi olarak Cenevre’de konferans çevirmenliği eğitimini alan ilk kişi olur.

1963 – Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Ankara Anlaşması’nı imzalar. Ortaklık Konseyi kurulur.

1964 – Konferans Heyeti ve Simulta eğitmenleri; Okşan Atasoy, Ayşegül Çilli, Suna Bozkır ve Dilek Basmacı’yı seçip Gloria Wagner’den eğitim almak üzere Cenevre’ye yaz kursuna gönderir.

1964 – Konferans Heyeti, simultane çeviri hizmeti vermeye başladığını ilan eder.

1965 – Konferans Heyeti, gazete ilanı vererek başvurular arasından seçim yapar ve Hilton Oteli Kulübü’nün bürosunu kiralayarak burada Gloria Wagner’e eğitim verdirmeye başlar. Kurslar daha sonra Harbiye’deki Adlı Han’da 1981 senesine kadar devam eder.

1967 – Daha sonra Dernek’in kurucularından olacak Hasan Akbelen ve Ömer Bozkurt kursa katılır.

1968 – Daha sonra Dernek’in kurucularından olacak Zeynep Bekdik kursa katılır.

1969 – Hasan Akbelen, Zeynep Bekdik, Ertem Betil, Ömer Bozkurt ve Melike Furgaç Türkiye Konferans Tercümanları Derneği’ni kurar. İlk başkan Hasan Akbelen olur.

Konferans Heyeti, 70’lerin ortalarına kadar her yıl Kilyos’ta ülkenin ekonomik durumunun tartışıldığı konferanslar düzenlemeye başlar.

Kilyos konferanslarının ardından, Türkiye’nin dünya ülkeleriyle özellikle de Avrupa ülkeleriyle ilişkileri düzelmeye başlar ve buna bağlı olarak İzmir, Ankara ve İstanbul gibi önemli kültür ve iş merkezlerinde konferanslar, seminerler birbirini izler. Uluslararası sendika toplantıları Türkiye’de yapılır. Artan talepten dolayı İstanbul’da Tarabya Oteli, Hilton Oteli, Divan Oteli, Kalyon Otel, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odası ile İzmir’de Efes Oteli sıkça kullanılan toplantı mekânları haline gelir.

70’lerin sonuna doğru Konferans Heyeti’nde yetişen çevirmenler Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği kurumlarıyla çalışmaya başlar.

1979 – Avrupa Konseyi Sözlü Çeviri Bölümü Müdürü Madam Renée van Hoof, Dernek tarafından düzenlenen bir eğitim toplantısına katılır.

1980 – 12 Eylül Darbesi sonrasında Sıkıyönetim Komutanlığı’nın dernek faaliyetlerini tatil etmesi sebebiyle Dernek, faaliyetlerine ara verir.

1981 – Boğaziçi Üniversitesi; Bath Üniversitesi ve Avrupa Komisyonu Sözlü Çeviri Bölümü’nün katılımıyla sözlü çeviri eğitimi konusunda bir toplantı düzenler.

1982 – Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü, 1982-83 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu çatısı altında İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı olarak kurulur.

1983 – Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü kurulur (2004’te adı Çeviribilim Bölümü olarak değişir).

1983 – Türkiye ekonomisinde ve siyasetinde Özal Dönemi ile birlikte dışa açılım politikası uygulanmaya başlanır.

1983 – İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde (“Sinema Günleri”) filmlerde simultane çeviri yapılır. Bu uygulama, 1991’de altyazıya geçilene kadar devam eder.

1984 – Dernek faaliyetleri yeniden başlar. Darbeden önce Dernek’in adında bulunan “Türkiye” artık yoktur; Dernek’in adı Konferans Tercümanları Derneği olur.

1987 – Türkiye, Avrupa Birliği’ne tam üyelik başvurusunu yapar.

1989 – Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği AIIC, Türkiye’den ilk üyelerini kabul eder.

1989 – Avrupa Komisyonu Sözlü Çeviri Bölümü Türkiye’de sınav açarak Brüksel’de konferans çevirmeni olarak eğitilecek adaylar seçer. 1989-1990-1991 yıllarında her biri 6 ay süren eğitimler verilir.

1990 – “World Wide Web” ile internet hayatımıza girer.

1990 – Dernek kurucularından Hasan Akbelen vefat eder.

1991 – Irak’ın Kuveyt’i işgali ile başlayan Körfez Savaşı CNN’de yayımlanan ilk canlı savaş olur. Türkiye’de TRT’de ve Almanya’dan yayın yapan Star TV’de ilk kez canlı yayında simultane çeviri yapılır.

1992 – Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümü kurulur.

1993 – Bilkent Üniversitesi’nde dört yıllık iki yabancı dilli (Fransızca ve İngilizce) Mütercim-Tercümanlık Bölümü açılır.

1994 – İstanbul Üniversitesi’nde Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı çeviri eğitimine başlar.

1994 – Türkiye’de ekonomik kriz çıkar.

1996 – Türkiye, AB Gümrük Birliği’ne girer.

1996 – 1949’da Avrupa Güreş Şampiyonası için kurulan ve 1988’de İstanbul Lütfi Kırdar Spor ve Sergi Sarayı adını alan mekân, Birleşmiş Milletler’in Habitat II Konferansı’nı İstanbul’da yapmaya karar vermesi üzerine büyük bir kongre merkezine dönüştürülür ve İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı adını alır.

1996 – UN-HABITAT, Habitat II Konferansı’nı İstanbul’da düzenler.

1998 – O güne kadar Dernek’e üye olmamış konferans çevirmenlerinin de üye olmasıyla Dernek piyasadaki profesyonel konferans çevirmenlerinin çatı meslek kuruluşu olarak Birleşik Konferans Tercümanları Derneği (BKTD) adını alır. Dernek logosu değişir.

1998 – Sabit ve taşınabilir kabinlerle simultane çeviri ekipmanı standartları (EN ISO 2603 ve 4043) yayımlanır.

1999 – 17 Ağustos Depremi’nde Dernek üyeleri yardım ekipleri için gönüllü çeviri hizmeti verir.

1999 – Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin AB adaylığı resmen onaylanır.

2001 – Türkiye’de ekonomik kriz çıkar.

2001 – ABD’de 11 Eylül terör saldırısı gerçekleşir.

2004 – Brüksel Zirvesi’nde, Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinin 2005’te başlamasına karar verilir.

2004 – Dernek; Çalışma Koşulları belgesini, Dernek üyesi olan ve olmayan çevirmenleri referans alacak şekilde revize eder. Aday ve Yeterlik Kurulu (AYK) ayrı bir yönetmeliği ve işleyişi olan bağımsız bir kurul olarak yapılandırılır.

2005 – AB katılım müzakereleri başlar.

2005 – Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği AIIC, Özel Sektör Komitesi (PriMS) toplantısını ilk kez İstanbul’da yapar.

2005 – Boğaziçi Üniversitesi Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılır (AB Mükemmeliyet Merkezi; EMCI üyesi).

2006 – Dernek, AIIC’in de katılımıyla, İstanbul ve Ankara’da özellikle Dernek’e henüz üye olmamış çevirmenler için meslekle ilgili ilk büyük bilgilendirme toplantısını düzenler.

2006 – Dil kombinasyonunda Türkçe olan konferans çevirmenlerinin AB Kurumlarının toplantılarında çalışabilmesi için Avrupa Komisyonu Sözlü Çeviri Bölümü Türkiye’de ilk kez akreditasyon sınavı açar. Sınav sonucu akredite olan çevirmenlerin tamamı BKTD üyesidir.

2006 – Türkiye’deki AIIC üyesi sayısı 25’e ulaşınca, AIIC’in Brüksel’deki Genel Kurul toplantısında AIIC Türkiye Bölgesi kurulur.

2007 – Bilkent Üniversitesi Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılır (AB Mükemmeliyet Merkezi).

2007 – TSE, Dernek tarafından Türkçeleştirilen sabit ve taşınabilir kabinlerle ekipman için geçerli olan standartları (EN ISO 2603 ve 4043) kabul ederek Türk Standardı olarak yayımlar.

2007 – Dernek, “Bir Elmanın İki Yarısı” başlığıyla teknik ekipman şirketleri için toplantı düzenler; yeni yayımlanan standartlar tartışılır.

2008 – Küresel Finans Krizi patlak verir.

2008 – Dernek, “Konferans Tercümanlığı Nereye Gidiyor?” başlıklı ilk geniş paydaş katılımlı sektör toplantısını düzenler.

2009 – Haliç Kongre Merkezi açılarak 5. Dünya Su Forumu toplantılarına ev sahipliği yapar.

2010 – İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2010 tarih ve B050DDB0000007/694 numaralı yazısı ve BKTD Genel Kurulu’nun 21.04.2010 tarihli kararı ile Dernek, Türkiye Konferans Tercümanları Derneği (TKTD) adını alır. Dernek’in logosu değişir.

2010 – İstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olur.

2013 – TSE nezdinde standart çalışmaları için Ayna Komite kurulur ve TKTD sektör temsilcisi olarak bu komiteye katılır.

2013 – Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Çevirmen Ulusal Meslek Standardı’nı (UMS; Seviye 6) yayımlar.

2014 – Dernek, İstanbul ve Ankara’da lise ve üniversite öğrencileri için Meslekle Tanışma Günü düzenler.

2016 – Dernek, Sosyal Medya Politikası’nı yayımlar.

2016 – ISO, sabit (EN ISO 2603) ve taşınabilir (EN ISO 4043) kabinler için geçerli olan standartları sadece kabinleri ve ortamı kapsayacak şekilde revize eder; ekipman için yeni EN ISO 20109 standardı yayımlanır.

2016 – Dernek, Harcama Politikası’nı yayımlar.

2016 – Türkiye, Avrupa Konseyi nezdinde “Büyük Donör” statüsü kazanır ve Türkçe, Avrupa Konseyi’nde çalışma dillerinden biri olur. Bu uygulama 2018’de Türkiye’nin “Büyük Donör” olmaktan vazgeçmesi ile sona erer.

2017 – Dernek, teknik konuları tüm paydaşlarıyla ele aldığı “Ses Bir ‘Ki, Sound Check” başlıklı toplantıyı düzenler.

2017 – Uzaktan çeviri gerekliliklerini belirleyen EN ISO 20108 standardı yayımlanır.

2017 – Dernek, İstanbul ve Ankara’da lise ve üniversite öğrencileri için Meslekle Tanışma Günü düzenler.

2017 – Dernek, Medyatik Krizlere Müdahale Kılavuzu’nu geliştirip kabul eder.

2018 – Dernek, logo ve ismini tescil ettirir.

2018 – Dernek, Logo ve İçerik Kullanım Politikası’nı yayımlar.

2018 – Sabit (EN ISO 2603) ve taşınabilir (EN ISO 4043) kabinler için yayımlanan revize standartlar ile yeni simultane ekipman standardı (EN ISO 20109) Dernek tarafından Türkçeleştirilerek TSE’ye sunulur ve kabul edilerek Türk Standardı olarak yayımlanır.

2018 – TKTD; Bilkent Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte MYK Konferans Çevirmeni Yeterliliği belgesini yazar.

2019 – Dernek, kuruluşunun 50. yılını çeşitli etkinliklerle kutlar.

Fotoğraflar

Kupürler

Belgeler

Defterler

Videolar