Politika ve Kılavuzlar

Derneğin politika ve kılavuzları, yıllar içinde doğan ihtiyaçlar ve uygulamada karşılaşılan sorunlardan, boşluklardan hareketle hazırlanmıştır. Bu belgeler yazılırken uluslararası uygulamalar incelenmiş ve üye ve paydaşlardan görüş alınmıştır. Amaç, kişilerden bağımsız, tutarlı ve şeffaf süreçler için ana çerçevenin ve işleyişin belirlenmesidir. Politika ve kılavuzlarımızın güncel hallerine aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz:

 

AIIC Uzaktan Çeviri Kılavuzu

Harcama Politikası

Kabin Adabı Kılavuzu

Kefil Çevirmen Kılavuzu

Logo ve İçerik Kullanımı Politikası

Sosyal Medya Politikası

TKTD Eğitim İlkeleri

TKTD Konferans Çevirmenleri İçin Uzaktan Çeviri Kılavuzu

TKTD Uzaktan Çevirili Sanal Toplantılar İçin İşveren  Kılavuzu