SIK SORULAN SORULAR

Düzenlediğim toplantı için kaç tane çevirmene ihtiyaç var?
TKTD üyeleri toplantıda kullanılacak dil sayısı, çalışma saatleri ve özel durumlara göre kaç çevirmene ihtiyacınız olduğu hakkında bilgi verebilir. Bakınız organizatörlere öneriler.
Bir çevirmen tek başına kaç saat çeviri yapabilir?
Genel kural olarak, bir çevirmen tek başına en fazla bir saat çalışabilir, o da istisnai durumlarda, konuşma konusu fazla teknik ya da ağır değilse. Bir saati aşan toplantılarda her dil için en az iki çevirmenden oluşan bir ekip görevlendirilir. Çevirmenler yaklaşık 20-30 dakikada bir değişerek sırayla çalışır. Bakınız meslek ilkeleri ya da çalışma koşulları metni.
Gizlilik nasıl sağlanıyor?
TKTD üyesi bütün çevirmenler, meslekleri gereği edindikleri her türlü bilginin gizliliğini koruyacaklarına dair meslek yemini eder. Arzu ederseniz, çevirmenlere verilen bütün metinler, toplantı bitiminde size iade edilebilir. Bakınız TKTD ana tüzük, yemin metni.
Çevirmenler teknik toplantılara nasıl hazırlanır?
Çevirmenler, uzmanlık alanlarına göre çeşitli toplantılarda görevlendirilir. Ancak doğal olarak her türlü teknik konuda uzman değildirler. Çevirmenler, toplantının konusu ve kullanılacak terminoloji hakkında bilgi edinmek üzere, toplantı tarihinden önce bir brifing düzenlenmesini isteyebilir. Toplantının konusu ne olursa olsun, toplantıdan önce çevirmenlere toplantı programı, konuşma metinleri, broşür gibi dokümanlar vermekte fayda vardır. Bakınız konuşmacılara öneriler.
Simültane çevirmenler yazılı çeviri de yapar mı?
Simültane çevirmenlerin asıl uzmanlık ve çalışma alanı sözlü çeviridir. Bununla birlikte birçok TKTD üyesi ayrıca yazılı çeviri de yapmaktadır. Ancak simültane çeviri için işe alınan çevirmenler asla yazılı çeviri yapmaya zorlanamazlar. Bakınız meslek ilkeleri ya da çalışma koşulları metni.