Türkiye Konferans Tercümanları Derneği Logo ve İçerik Kullanım Politikası

Yayım Tarihi: 14.05.2018

 

AMAÇ

İşbu politika Türkiye Konferans Tercümanları Derneği (TKTD) üyelerinin, kendi kişisel veya kurumsal web sayfaları, sosyal medya hesapları, basılı malzemeleri, kartvizitleri, sunumları gibi yerlerde TKTD logosu/“TKTD Üyesidir” logosunu ve/veya TKTD’nin ürettiği içeriği kullanmak istemesi durumunda geçerli olacak ilke ve kuralları belirlemek üzere hazırlanmış ve Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe girmiştir.

 

KAPSAM

Dernek üyelerinin, TKTD logosu/“TKTD Üyesidir” logosunu ve/veya TKTD’nin ürettiği içeriği kullanmak istediği kendi kişisel veya kurumsal web sayfaları, sosyal medya hesapları, basılı malzemeleri, kartvizitleri, sunumları vb.

 

GENEL KILAVUZ İLKELER ve KURALLAR

 1. Logo ve içerik kullanımında iyi niyet esastır.
 2. TKTD’nin iki logosu vardır: TKTD logosu  ve “TKTD Üyesidir” logosu .
 3. Bu iki logo işbu politikada belirlenen ilke ve kurallara uyulması kaydıyla asil üyeler ve kıdemli üyeler tarafından kullanılabilir. Aday adayları, fahri üyeler ve askı süresi dolmamış üye adayları bu logoları kullanamazlar.
 4. Logoyu/logoları ve/veya içeriği kullanan üyenin TKTD’yi temsil ettiği izlenimi doğmamalıdır.
 5. Logo(lar) ve/veya içerik, TKTD’nin itibarını sarsabilecek bir içerikle birlikte veya öyle bir mecrada kullanılmamalıdır.
 6. TKTD Üyeleri, “TKTD Üyesidir” logosunu kendi kişisel (veya şahıs şirketlerine ait) web sayfaları, sosyal medya hesapları, basılı materyalleri, kartvizitleri, sunumları gibi yerlerde kullanabilir. Logo, “üyesidir” ifadesinin rahat okunabileceği büyüklükte olmalıdır.
 7. TKTD Üyeleri, logo olmadan da “TKTD Üyesidir” ifadesini kendi kişisel (veya şahıs şirketlerine ait) web sayfaları, sosyal medya hesapları, basılı materyalleri, kartvizitleri, sunumları gibi yerlerde kullanabilir. Böyle bir durumda “TKTD” her zaman büyük harflerle yazılmalı, “Üyesidir” ifadesi rahat okunabilecek büyüklükte olmalıdır.
 8. TKTD veya “TKTD Üyesidir” logosu ticari kuruluşlar tarafından kullanılamaz. Ticari kuruluşlar, TKTD’yi veya kurallarını aktaran bir içeriğin yanında TKTD logosunu bir görsel olarak işbu politikadaki ilke ve kurallara uymak kaydıyla kullanabilir.
 9. TKTD logosu, Dernek kurullarında görevli üyeler veya bu kurulların bilgisi dahilinde görevlendirilmiş üyeler tarafından dernek etkinliklerinde veya Derneği temsilen yaptıkları çalışmalarda kullanılabilir.
 10. TKTD logosu, Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde dernek tanıtım çalışmalarının bir parçası olarak bloknot, kalem, çıkartma gibi kırtasiye malzemelerinde; çanta, tişört, eldiven gibi kıyafet ve aksesuarlarda; ve etiket, USB bellek, lamba gibi promosyon malzemelerinde kullanılabilir.
 11. TKTD ve “TKTD Üyesidir” logoları orijinal renkleriyle, mümkün değilse gri tonlamalı olarak kullanılabilir. Yönetim Kurulunun bilgisi dışında farklı renklerde kullanılamaz.
 12. TKTD logosu, kalem, yaka iğnesi gibi orijinal logonun kullanımı için yeterli büyüklükte olmayan malzemelerde sadece “TKTD” kısaltmasının bulunduğu küçük versiyonuyla kullanılabilir.
 13. “TKTD Üyesidir” logosu, kalem, yaka iğnesi gibi orijinal logonun kullanımı için yeterli büyüklükte olmayan malzemelerde küçük versiyonuyla kullanılabilir.
 14. TKTD logosu, ticari bir kuruluş olduğu izlenimini bırakacak şekilde ticari kuruluşların logolarıyla birlikte/yan yana kullanılamaz.
 15. TKTD’nin web sayfasından, sosyal medya hesaplarından ve/veya tanıtım malzemelerinden bütün veya alıntı olarak alınan içerik mutlaka kaynağı belirtilerek kullanılmalıdır. Mümkün olan durumlarda kaynak metne link verilmelidir.
 16. TKTD’nin ürettiği herhangi bir içerik değiştirilecek ve/veya kısaltılacaksa, bu, okuyanı yanlış yönlendirecek veya yanlış anlaşılabilecek bir şekilde yapılmamalıdır.
 17. TKTD’nin ürettiği herhangi bir içerik kullanılmadan önce güncel olduğundan emin olunmalıdır.
 18. TKTD’nin ürettiği herhangi bir içerik ve/veya logo(lar) bir sunum, yayın vb.de kullanılacaksa Yönetim Kuruluna bilgi verilmelidir.
 19. Halihazırda basılı malzemelerinde TKTD logosunu kullanan üyelerimiz, bu logo kullanımı TKTD’yi temsil ettikleri izlenimini vermediği sürece ellerindeki malzemeyi tüketene kadar kullanabilirler. Bu madde, politikanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle uygulanır.
 20. TKTD Üyeleri, TKTD veya “TKTD Üyesidir” logosunun ya da TKTD’nin ürettiği herhangi bir içeriğin bir mecrada kötü niyetli veya yanlış kullanımını tespit ettiklerinde Yönetim Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür. Kötü niyetli kullanımlarda Yönetim Kurulu, Etik Kurulu bilgilendirir; Etik Kurul konuyu ele alır.
 21. TKTD üyesi olmayan bir kişi TKTD veya “TKTD Üyesidir” logosunu TKTD üyesi olduğu izlenimini verecek şekilde kullanmışsa Yönetim Kurulu, Etik Kurulu bilgilendirir. İlgili kişi iki kurulun ortak imzasıyla yazılı olarak uyarılır.

Ana Logo

Tek Renk Logo

Basit Logo

Ana Logo TKTD Üyesidir

Tek Renk Logo TKTD Üyesidir

Basit Logo TKTD Üyesidir