Konferans çevirmeni aynı dili konuşmayan, farklı kültürlere mensup insanların iletişim kurmalarını sağlar. Bu iletişimin kalitesi, çevirinin işin uzmanı kişiler tarafından ve sağlıklı koşullarda yapılmasına bağlıdır. Uluslararası konferans ve toplantıların başarısının kilit öğelerinden belki de en önemlisi çevirmendir.

Konferans çevirmenliği özel eğitim ve yetenek gerektiren bir meslektir: Tüm dünyadaki profesyonel konferans çevirmenlerinin sayısı birkaç bini geçmez, Türkiye’de bu rakam 300 civarındadır. Bu meslek, çeviri yapılacak olan iki dile de mükemmel hakimiyetin ötesinde derin bir genel kültür, ayrıca çok değişik alanlarda kapsamlı terminoloji bilgisi ve iki dil arasında anında geçiş yapabilme yeteneği gerektirir. Güvenilirlik, yani katıldığı toplantının mahremiyetine saygılı olmak, konferans çevirmeni olmak için aranan koşullar arasındadır.

Konferans çevirmenliği, cümlelerin ve sözcüklerin başka bir dildeki sözlük karşılıklarının art arda sıralanması değil, söylenenlerin içeriğinin ve kavramların bir dilden diğerine aktarılmasıdır. Çevirmen dinleyicilere aracı kullanarak konuştuklarını unutturabildiği ve doğrudan iletişimdekine yakın bir diyalog sağlayabildiği oranda görevini yerine getirmiş sayılır.

Konferans çevirmenliği özel bir meslek, özel bir hizmettir. Profesyonelliğe önem vermemizin ve gerek derneğimize üye seçiminde, gerekse meslek kurallarına uyulmasında gösterdiğimiz titizliğin başlıca sebebi budur.