Konferans Çevirmenliği Türleri

Eş zamanlı (simultane) çeviride, çevirmen için ses yalıtımı sağlanmış bir kabin; konuşmacılar için mikrofon ve izleyicilere dağıtılacak kulaklık sistemi gerekmektedir. Eş zamanlı çeviride, çevirmen konuşmacıyla hemen hemen aynı anda konuşur ve kulaklıktan duyduğu konuşmayı anında çevirerek dinleyenlere aktarır. Fısıltı çeviri (whispering) de ekipman kullanılmadan, bir veya iki kişiye daha küçük mekanlarda daha kısa süre için yapılan bir simultane çeviri türüdür.

Ardıl (konsekütif) çeviride, çevirmen konuşmacının cümlesini ya da paragrafını bitirmesinden sonra, konuşma sırasında aldığı notların yardımıyla söylenenleri çevirir. Ardıl çeviri, mikrofon dışında özel bir donanım gerektirmez. Karşılıklı (bilateral) çeviri daha küçük topluluklar için yapılan bir tür ardıl çeviridir. Yabancı ziyaretçilere refakat ederek toplantı dışındaki iletişimi sağlamak da bu tanıma girer.