Kefil Çevirmen Kılavuzu 

TKTD’ye üye olmaya talip adayların Aday ve Yeterlik Kurulu tarafından değerlendirilmesinde kefil üyelerin görüşü ve imzası en önemli belirleyici unsurdur. Dolayısıyla Dernek üyelerinin bu konuda son derece titiz olmaları gerekmektedir.

Kefalet konusunda birkaç hatırlatma:

 • Kefil olabilmek için en az beş yıldır dernek üyesi olmanız ve yine en az beş yıldır imza vereceğiniz dil(ler)de gerekli sınıflandırmaya sahip olmanız gerekmektedir.
 • A dili için aynı çalışma dili A olan, B ve C dilleri için aynı çalışma dili A veya B olan kişiler kefil olabilir.
 • Kefil olduğunuz kişinin sadece mesleki değil, kişisel ve etik yeterliğine de garanti verdiğiniz unutulmamalıdır.
 • Tek bir toplantıda veya kısa bir süre çeviriyi dinlemek, bir çevirmeni değerlendirmek için yeterli olmayabilir. Kefil olacağınız kişiyi, kefil olacağınız dil(ler)de, farklı konularda en az birkaç toplantıda dinlemeyi tercih edebilirsiniz.
 • Kefil olduğunuz kişi, mesleki ve kişisel gelişime açık olmalı, TKTD’nin çalışma koşul ve kurallarına uygun çeviri yapmalıdır.
 • Sorularınız hakkında Aday ve Yeterlik Kurulu ile temasa geçebilirsiniz.
 • Bir adayın başvurusunun askıda bulunduğu bir aylık dönem boyunca, kefilleri dahil bütün üyeler AYK’ya itirazda bulunabilir. AYK, itirazda bulunan kişinin adını açıklamadan, itirazın içeriği hakkında adayı bilgilendirir.
Kefiller, attıkları imza ile adayın hem mesleki performans, hem de meslek ahlakı açısından Dernek kurallarına uygun hareket ettiğini beyan ederler.

Kefil olacak üyelerin değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla, adaylara imza verilirken göz önünde bulundurulabilecek bazı kıstaslar şunlardır:

Performans

Sözcük bilgisi:

 • Terminolojinin doğru kullanılması
 • Konuşmacının dilini ve üslubunu yansıtan sözcük seçimi
 • Teknik/özel konu ve alanlardaki dile ve kullanımlara hakimiyet
 • Genel kültür ve bilgi düzeyinin yeterli olması

Akıcılık:

 • Doğal bir konuşma hızında ve tarzında çeviri yapmak
 • Tekrarlama, duraksama olmaması, duraksamalara “eee, ııı” gibi seslerin eşlik etmemesi
 • Başlanan cümlenin bitirilmesi
 • Anlam ve içerikteki eksikliklerin sahte bir akıcılıkla kapatılmaya çalışılmaması
 • Makul bir düzeyde eşzamanlılıkla konuşmacıyı izleyebilme
 • Konuşmanın genel anlamını, örgüsünü ve mantıksal bağlarını yansıtmak
 • Genel anlam analizi yaparak konuşmayı bir bütün olarak aktarmak
 • Gerektiğinde başka kabinler tarafından röle almaya uygun bir çeviri yapmak

Yapı:

 • Gramer kurallarına uygun cümle yapısı
 • Konuşmacının ifade tarzını mümkün olduğunca yansıtma
 • Konuşmacıdan bağımsız olarak aşırı kısa veya uzun cümleler kurmama

Doğruluk:

 • Anlam değişikliği veya kayması olmaması
 • İçeriğin doğru, hatasız ve eksiksiz yansıtılması
 • Detayların, nüansların ve üslubun aktarılması
 • Esprilerin, kültürel öğelerin gerektiği biçimde yansıtılması
 • Anlaşılmayan bölümlerin uydurulmaması

Sunum:

 • Kendine güvenli, rahat bir konuşma tarzına sahip olmak
 • Canlı, monoton olmayan bir ses tonuna sahip olmak
 • Hedef dilin vurgu ve telaffuz hatası olmadan ve mümkün olduğunca ana dile yakın bir biçimde konuşulabilmesi
 • Kullanılan dilin, dinleyici kitlesine ve bağlama göre ayarlanabilmesi
 • Dil donanımının imza istenen dil kategorisine (A-B-C) uygun olması
 • Rahat dinlenebilir bir ses tonuna ve yüksekliğine sahip olma
 • Konuşmadaki güçlüklerle (kavramsal içerik, bilinmeyen ya da zor sözcükler, hız, kişisel üslup, vb.) baş edebilme
 • Ardıl çeviride izleyenlerle iletişim kurma yeteneği (göz teması, hitap tarzı, sunum, beden dili, vb.)
 • Ardıl çeviride etkin not tutma ve tuttuğu notlardan aktarım yapabilme becerisine sahip olma

Kişisel özellikler

 • Çevirmenliği bir meslek olarak görme
 • Çalışılan toplantının özelliklerine uygun bir giyim ve davranış tarzına sahip olma
 • Kişisel bakımına özen gösterme
 • İşveren ve teknik elemanlarla işbirliğine yatkın, olumlu ve profesyonel ilişkiler kurabilme
 • Sürekli kendini geliştirmek için çaba harcama
 • Uzmanlık alanına girmeyen, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadığı işleri kabul etmeme
 • Konsantrasyon, strese dayanıklılık, esneklik gibi özelliklere sahip olma

Meslek Ahlakı

 • TKTD çalışma kurallarını bilmek, bu kurallara uymak
 • Çalıştığı toplantı konusunda önceden bilgi almak ve toplantıya hazırlıklı gelmek
 • Kabin arkadaşlarıyla işbirliği içinde, paylaşımcı, nazik ve uyumlu bir biçimde çalışmak
 • Gerektiğinde kabin arkadaşlarından veya işverenden yardım isteyebilmek
 • Olumsuzluklar, sorunlar, teknik arızalar olması durumunda yapıcı çözümler geliştirebilmek
 • Toplantıya zamanında gelmek, çalışma saatlerine uymak
 • Müşterilere ve meslektaşlarına verdiği sözleri tutmak
 • Adil rekabet şartlarına ve etik kurallarına uymak

Adayı değerlendirmenize yardımcı olabilecek kefil çevirmen hatırlatma tablosunu bu bağlantıdan indirebilirsiniz.