Dil Sınıflandırması

 

AIIC’in yaptığı tanımlamaya göre, TKTD üyelerinin çalışma dilleri “A”, “B” ve “C” olmak üzere üç kategoride değerlendirilir. “A” ve “B” dilleri “aktif”, “C” dilleri ise “pasif” dillerdir.

A dili: Çevirmenin ana dilidir (ya da ana diliyle aynı seviyede hakim olduğu herhangi başka bir dildir). Bütün diğer çalışma dillerinden bu dile doğru çeviri yapar.

B dili: Çevirmenin ana dili olmamakla birlikte, mükemmel bir şekilde hakim olduğu dil ya da dillerdir. Tıpkı A dilinde olduğu gibi, tüm diğer çalışma dillerinden bu dile doğru çeviri yapar.

C dili: Çevirmenin eksiksiz anladığı ve A ve B dillerine doğru çevirdiği dil ya da dillerdir.