Yetkinlik

Konferans çevirmeni sadece yeterli bilgi donanımına ve deneyime sahip olduğu konularda görev kabul eder. Meslek hayatı boyunca kendini geliştirmek ve yeni beceriler edinmek için eğitimlere katılmaya, öğrenmeye devam eder.

Gizlilik

Konferans çevirmeni, görevi dolayısıyla sahip olduğu bilgi, belge ve benzerlerini üçüncü şahıslara aktarmama yükümlülüğüne sahiptir. Bu yükümlülük, görev sonrasında da devam eder.

Güvenilirlik

Toplantı sahibi, işini bir dizi uzmana emanet eder. Bunlardan biri de konferans çevirmenidir. Çevirmenlerin her zaman hazırlıklarını yapmış olarak, mutabık kalınan zamanda ve işin gereklerine uygun bir şekilde işe geleceklerini bilmek, toplantı sahibi için çok değerlidir.

Dayanışma

Kurucularımızdan sevgili Hasan Akbelen’in yıllar önce bir eğitimde, bir İtalyan atasözüne atfen dediği gibi, yağmur yağdığında herkes ıslanır. Konferans çevirisi ekip işidir. İşte ve iş dışında, daima dayanışma içinde hareket ederiz.

Profesyonellik

Konferans çevirmeni, görevli olduğu toplantıyla ilgili program, sunum gibi her türlü belgeyi toplantıdan önce talep ederek, gerekli teknik ve terminolojik hazırlığını yapar. Görevli olduğu her etkinlikte ekibin bir parçası olarak, ortamla uyumlu şekilde hareket eder.

Tarafsızlık

Konferans çevirmeni, felsefi, siyasi, dini ve diğer konulardaki kişisel inançlarıyla örtüşmese dahi çevirdiği metnin içeriğini tam ve eksiksiz bir şekilde aktarır.

 

Bu değerlerimiz, TKTD Ana Tüzüğündeki Üyelik Andımızda da yer almaktadır:

Aynı dili konuşamayan kişiler arasında iletişimi sağlamakla görevli bir
KONFERANS TERCÜMANI
olarak, görev almayı kabul ettiğim her tür toplantıda, çevirmekle yükümlü olduğum konuşmanın içeriğini, kişisel düşünce ya da inançlarıma aykırı olsa dahi aslına sadık biçimde yeteneğimin olanak verdiği en üst düzeyde aktaracağıma; verdiğim hizmet sırasında ulaşabileceğim gizli nitelikteki bilgileri kişisel yararım için kullanmayacağıma ve üçüncü kişilere iletmeyeceğime; meslektaşlarımla yardımlaşma ve dayanışma ilişkisi içinde olacağıma ve tüm Meslek Etik kurallarına uyacağıma şerefim üzerine söz veririm.