Konferans Tercümanlığının Uluslararası Olarak Saptanmış Temel Çalışma Koşulları

.

Çift tercüman kuralı ve çalışma süresi
Simültane tercüme, tıpkı uçak pilotluğu gibi çok yoğun odaklanma gerektiren, yorucu bir iştir. Bu sebeple, her kabinde en az iki tercüman bulunur ve tercümanlar en fazla yarım saatte bir dönüşümlü olarak çalışırlar. Tek tercüman istisnai olarak, yalnızca çok kısa (azami bir saat) ve konusu çok ağır olmayan toplantılarda çalışabilir. Aksi takdirde, aşırı zihin yorgunluğu sebebiyle hem tercümanın sağlığı hem de tercümenin kalitesi zarar görür. Bu nedenle meslek kuralları gereği tercümanlar günde 6 saatten fazla çalışamazlar. 6 saatten uzun süreli toplantılarda en az 3 tercümanın, hatta ikinci bir ekibin görev alması gerekir.


Tercüme kabinleri
Kabinler, en az 2 tercümanın içinde rahatça oturabileceği, not almak için kalem kâğıt konabilecek bir masa içeren, ses yalıtımlı ve tercümanların gerek konuşmacıları, gerek slayt, saydam vb. görsel malzemeyi görebileceği kapalı mekânlar olmalıdır.


Seyahat ve konaklama koşulları
Konferans tercümanlığı mesleği sık sık seyahati gerektirmektedir. Yorucu yolculuklar ve kötü konaklama koşulları çalışmanın kalitesini düşürücü etkenlerdir. Bu sebeple, tercüman en hızlı araçla seyahat etmeli ve konferans katılımcılarının kaldığı yerde konaklamalıdır.


Konuşma metinleri
Metinler, hazırlık yapabilmesi amacıyla tercümana önceden iletilmelidir. Bu yapılmadığında, genel kültürü aşan ve teknik terminoloji içeren konuşmaların ön çalışmasız tercüme edilmesi olanaksızdır.


Tercüme dilleri
AIIC’in yaptığı tanımlamaya göre, TKTD üyelerinin çalışma dilleri “A”, “B” ve “C” olmak üzere üç kategoride değerlendirilir. “A” ve “B” dilleri “aktif”, “C” dilleri ise “pasif” dillerdir.
A dili: Tercümanın ana dilidir (ya da ana diliyle aynı seviyede hakim olduğu herhangi başka bir dildir). Bütün diğer çalışma dillerinden bu dile doğru tercüme yapar.
B dili: Tercümanın ana dili olmamakla birlikte, mükemmel bir şekilde hakim olduğu dil ya da dillerdir. Tıpkı A dilinde olduğu gibi, tüm diğer çalışma dillerinden bu dile doğru tercüme yapar.
C dili: Tercümanın eksiksiz anladığı ve A ve B dillerine doğru tercüme ettiği dil ya da dillerdir.