Türkiye Konferans Tercümanları Derneği Genel Çalışma Koşulları Ve Sorumlulukları

 

TKTD Genel Çalışma Koşulları ve Sorumlulukları belgesi, TKTD üyesi olsun olmasın, bütün profesyonel konferans çevirmenlerinin çalışma koşullarını ve sorumluluklarını belirleyen, sözleşme yoluyla işverenle üzerinde mutabık kalınan bir belgedir. Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği AIIC’in temel belgeleri ve uluslararası örgütlerdeki uygulamalar referans alınarak hazırlanmış olan bu belge düzenli olarak gözden geçirilir ve gerekirse revize edilerek Genel Kurul’un onayına sunulur. Çalışma Koşulları bütün TKTD üyeleri için bağlayıcı olduğu gibi, bu koşullara uyum, Derneğe yapılan başvuruları değerlendirirken dikkate alınan en önemli kriterlerdendir.

Çalışma koşullarımızla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.