Aday Adayları:

1- Konferans çevirmeni olarak çalışan ancak TKTD’ye üyelik için gereken 150 çalışma gününü tamamlamamış kişiler, aday adayı olarak TKTD’ye başvuruda bulunabilir.

2- Başvuru dosyanızda dilekçeniz, başvuru formunuz, özgeçmişiniz, adli sicil kaydınız ve başvuru için gerekli idari masrafın ödendiğine dair dekont bulunmalıdır (aday adayı olarak başvuranlardan, daha sonra üye adayı olarak başvurmaları halinde, tekrar ücret alınmayacaktır). İdari masrafı ödemek için gerekli bilgileri sayman@tktd.org adresine yazarak alabilirsiniz.

3- Başvuru dosyasının aslı Derneğin web sitesindeki posta adresine gönderilir. Evrakınızı tarayarak elektronik ortamda Kurul’un Derneğin web sitesinde belirtilen e-posta adresine de göndermeniz tavsiye edilir.

4- Söz konusu başvuru formunda, konferans çevirmenliği yaptığınızı teyit eden en az iki dernek üyesinin imzası olmalıdır.

5- Aday ve Yeterlik Kurulu, başvurunuzu aldıktan sonra sizinle veya kefillerinizle görüşmek isteyebilir veya ek bilgi/belge isteyebilir. Burada amaç, başvurunuzu mümkün olduğunca sağlıklı bir biçimde değerlendirmektir.

6- Kurul başvurunuzu değerlendirdikten sonra sizi aday adayı olarak ilan eder.

7- Aday adayı olarak, dernek toplantılarına bu sıfatla, ancak oy kullanma hakkı olmaksızın katılabilir, üyeler arası e-posta iletişim ağına dahil olabilirsiniz.

8- Aday adayı olarak kabul edildikten sonra iki yıl içinde gerekli şartları yerine getirmemeniz halinde, başvurunuz Kurul tarafından yeniden görüşülür.

9- Bu iki yıl içinde gerekli mesleki gelişmeyi gösteremeyenlerin adları, dernekle ilişkisi kesilmek üzere Yönetim Kurulu’na bildirilir.

10- Bu iki yıl içinde gerekli şartları yerine getiren kişiler için, üye adaylığı süreci uygulanır.

11- Bu kılavuzun amacı, size adaylık süreci hakkında özet bilgi vermektir. Aday adaylığı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için, Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliğine bakmanızı öneririz.

1- Konferans çevirmeni olarak en az 150 gün çalışmış ve gerekli yasal şartlara sahip kişiler TKTD’ye üye adayı olarak başvurabilir (istisnai durumlar için bkz. Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliği, 4. Madde).

2- Başvuru dosyanızda dilekçeniz, başvuru formunuz, özgeçmişiniz, adli sicil kaydınız, başvuru için gerekli idari masrafın ödendiğine dair dekont ve web sayfasından indirilip doldurulmuş çalışma günleri listeniz bulunmalıdır. İdari masrafı ödemek için gerekli bilgileri sayman@tktd.org adresine yazarak alabilirsiniz.

3- Başvuru dosyasının aslı Derneğin web sitesindeki posta adresine gönderilir. Evrakınızı tarayarak elektronik ortamda Kurul’un Derneğin web sitesinde belirtilen e-posta adresine de göndermeniz tavsiye edilir.

4- Söz konusu başvuru formunuzda, başvurunuzda yer alan dillerde konferans çevirmenliği yaptığınızı teyit eden en az üç dernek üyesinin imzası olmalıdır (bkz. Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliği, 9. Madde).

5- Kefil imzalarının atıldığı tarih, dosyanın derneğe ulaştığı tarihte üç yıldan eski olmamalıdır. Kefillerin sorumlulukları ve sizi değerlendirirken kullandıkları kriterler hakkında detaylı bilgiyi TKTD Kefil Çevirmen Kılavuzunda bulabilirsiniz.

6- Aday ve Yeterlik Kurulu başvurunuzu inceledikten sonra, gerekli şartlara sahip olup olmadığınızı belirler.

7- Gerekli şartlara sahip olmadığınıza karar verilirse, bu karar size ve kefillerinize gerekçeleriyle birlikte ve Yönetim Kurulu aracılığıyla iletilir.

8- Adaylık başvurusu reddedilen kişiler, bir yıl dolmadan tekrar başvuruda bulunamaz.

9- Gerekli şartlara sahip olduğunuza karar verilirse, üye adayı ilan edilirsiniz.

10- Üye adayı olarak, dernek toplantılarına bu sıfatla, ancak oy kullanma hakkı olmaksızın katılabilirsiniz. Daha önce aday adayı olarak üyeler arası e-posta iletişim ağına dahil olanlar bu sürede e-posta iletişim ağından çıkarılmaz.

11- Mevcut dernek üyeleri, üye adayının başvurusuna bir aylık askı süresi boyunca itiraz edebilir.

12- Bir aylık askı süresinin sonunda, hakkında hiçbir itiraz yapılmamış kişiler, asil üye sıfatını kazanır.

13- Bu kılavuzun amacı, size adaylık süreci hakkında özet bilgi vermektir. Adaylık hakkında daha detaylı bilgi edinmek için, Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliği’ne bakmanızı öneririz.

Kefillerin dil dağılımı:
Dil sınıflandırmasına göre size kefil olabilecek adayların örnek dil dağılımları şöyledir:

Dilleriniz 1. kefilin dilleri 2. kefilin dilleri
A A A*
B A veya B A veya B
C A veya B A veya B

 

 

*Başvuran adayın, başvurduğu dil kombinasyonundaki dilin nadir dillerden biri olması halinde, kefilin B dili de Aday ve Yeterlik Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul edilebilir.