Aday Adayları:

1- Konferans çevirmeni olarak çalışan ancak TKTD’ye üyelik için gereken 150 çalışma gününü tamamlamamış kişiler, aday adayı olarak TKTD’ye başvuruda bulunabilir.

2- Başvuru dosyanızda dilekçeniz, başvuru formunuz, özgeçmişiniz, adli sicil kaydınız ve başvuru için gerekli idari masrafın ödendiğine dair dekont bulunmalıdır (aday adayı olarak başvuranlardan, daha sonra üye adayı olarak başvurmaları halinde, tekrar ücret alınmayacaktır). İdari masrafı ödemek için gerekli bilgileri sayman@tktd.org adresine yazarak alabilirsiniz.

3- Başvuru dosyasının aslı Derneğin web sitesindeki posta adresine gönderilir. Evrakınızı tarayarak elektronik ortamda Kurul’un Derneğin web sitesinde belirtilen e-posta adresine de göndermeniz tavsiye edilir.

4- Söz konusu başvuru formunda, konferans çevirmenliği yaptığınızı teyit eden en az iki dernek üyesinin imzası olmalıdır.

5- Aday ve Yeterlik Kurulu, başvurunuzu aldıktan sonra sizinle veya kefillerinizle görüşmek isteyebilir veya ek bilgi/belge isteyebilir. Burada amaç, başvurunuzu mümkün olduğunca sağlıklı bir biçimde değerlendirmektir.

6- Kurul başvurunuzu değerlendirdikten sonra sizi aday adayı olarak ilan eder.

7- Aday adayı olarak, dernek toplantılarına bu sıfatla, ancak oy kullanma hakkı olmaksızın katılabilir, üyeler arası e-posta iletişim ağına dahil olabilirsiniz.

8- Aday adayı olarak kabul edildikten sonra iki yıl içinde gerekli şartları yerine getirmemeniz halinde, başvurunuz Kurul tarafından yeniden görüşülür.

9- Bu iki yıl içinde gerekli mesleki gelişmeyi gösteremeyenlerin adları, dernekle ilişkisi kesilmek üzere Yönetim Kurulu’na bildirilir.

10- Bu iki yıl içinde gerekli şartları yerine getiren kişiler için, üye adaylığı süreci uygulanır.

11- Bu kılavuzun amacı, size adaylık süreci hakkında özet bilgi vermektir. Aday adaylığı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için, Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliğine bakmanızı öneririz.

Kefillerin dil dağılımı:
Dil sınıflandırmasına göre size kefil olabilecek adayların örnek dil dağılımları şöyledir:

Dilleriniz 1. kefilin dilleri 2. kefilin dilleri
A A A*
B A veya B A veya B
C A veya B A veya B

 

 

*Başvuran adayın, başvurduğu dil kombinasyonundaki dilin nadir dillerden biri olması halinde, kefilin B dili de Aday ve Yeterlik Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul edilebilir.