ANDIMIZ

Her asil üye, asaletinin kabul edilmesini izleyen ilk genel üye toplantısında Konferans Tercümanlığı Andı’nı tekrarlar:

Aynı dili konuşamayan kişiler arasında iletişimi sağlamakla görevli bir
KONFERANS TERCÜMANI
olarak, görev almayı kabul ettiğim her tür toplantıda, çevirmekle yükümlü olduğum konuşmanın içeriğini, kişisel düşünce ya da inançlarıma aykırı olsa dahi aslına sadık biçimde yeteneğimin olanak verdiği en üst düzeyde aktaracağıma; verdiğim hizmet sırasında ulaşabileceğim gizli nitelikteki bilgileri kişisel yararım için kullanmayacağıma ve üçüncü kişilere iletmeyeceğime; meslektaşlarımla yardımlaşma ve dayanışma ilişkisi içinde olacağıma ve tüm Meslek Etik kuralarına uyacağıma şerefim üzerine söz veririm.

(TKTD Ana Tüzük, Madde 14)

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir