TS ISO 4043 EŞ ZAMANLI (SİMÜLTANE) TERCÜME İÇİN TAŞINABİLİR KABİNLER – GENEL ÖZELLİKLER VE DONANIM

ISO 4043 Eş Zamanlı (Simültane) Tercüme için Taşınabilir Kabinler Standardı Türk Standardı haline getirilmiştir.

Taşınabilir kabinler, portatif, parçalara ayrılan ve konferans salonuna kurulan kabinlerdir.

Taşınabilir kabinler dört kurala uygun şekilde tasarlanmalıdır:

•    Eş zamanlı olarak konuşulan farklı diller arasında akustik ayrımın sağlanması;
•    Konferans tercümanlarıyla toplantı katılımcıları arasında iyi bir görsel temas ve iki yönlü ses iletişimi sağlanması;
•    Ofisleri eş zamanlı tercüme kabinleri olan konferans tercümanlarının gün boyunca dikkatlerini yoğunlaştırabilmelerine yardımcı olacak yeterli çalışma koşullarının sağlanması;
•    Kabinin kolay taşınabilmesi, kurulabilmesi, hafif ve sağlam olması.

 • Çeşitli toplantı mekanlarında geçici bir süre kullanılmak üzere tasarlanmış olan taşınabilir kabinlerde en uygun ses yalıtımı ve emilimi sağlanmalıdır. Kabinlerde bakımı kolay, kokusuz, anti-statik, yanmayı geciktiren veya yanmayan, gözleri, cildi veya solunum yollarını tahriş etmeyen malzemeler kullanılmalıdır. Kabinler toz çekmemeli ve toz tutmamalıdır (duvarlar buklet halı ile kaplanmamalıdır). Kabindeki renk seçimi, kabinin küçük bir çalışma alanı olduğu göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Kabindeki bütün yüzeyler ve donanım mat cilalı olmalıdır.
 • Masa üzerine kurulan kutu gibi yapılar kabul edilmez.
 • Taşınabilir eş zamanlı tercüme kabini ve donanımının kurulacağı salonlarda, bunların yerleştirilebileceği yeterli alanın bulunması gerekir. Konferans sahibinin bu hususlarla ilgili olarak konferansta çalışacak tercüme ekibinin şefinden ve/veya bu tür tercüme donanımını temin edenlerden veya konferans teknisyeninden fikir alması gerekir.
 • Eş zamanlı tercümenin yapılacağı salon, katılımcıların, kabinlerin ve donanımın rahatça sığacağı boyutta ve bina dışındaki trafik, bina içindeki gürültülü koridorlar, mutfak vb. gürültü kaynaklarından uzak olmalıdır.
 • Konuşmaların iyi anlaşılabilmesi için yeterli salon akustiği mutlaka sağlanmalıdır.
 • Kabin kurmak için kabinlerin bir arada bulunabileceği, her bir kabinin sahneyi, katılımcıları, tahtayı ve projeksiyon ekranını tam olarak görebildiği (bkz. TS ISO 2603) yeterli büyüklükte bir alan sağlanmalıdır. Düz zemini olan salonlarda gerekli görüş alanını sağlamak için kabinler yerden en az 0,30 m yükseltilmelidir. Gereken durumlarda, kabinlerin sağlam, halı veya başka bir ses emici madde ile kaplanmış, giriş çıkışı güvenli olan ve gıcırdamayan bir platform üzerine kurulması gerekir.
 • Görüş alanı sütun, kiriş vb. ile engellenmemelidir.
 • Kabinler ile konferans masası ve/veya katılımcıların sandalyeleri arasında en az 2 m boşluk bırakılmalıdır.
 • Kabin arkasında, emniyet amacıyla ve yangın önlemi olarak, en az 1,50 m’lik bir geçiş alanı bulunmalıdır.
 • Salona giriş kesinlikle kabinlerin yanından olmamalıdır. Mümkün olan her yerde ve durumda kabinler için ayrı bir geçiş yolu sağlanmalıdır.
 • Her bir kabin, toplantının gerektirdiği sayıda tercümanın rahatlıkla yan yana oturabileceği ve birbirlerini rahatsız etmeden kabine girip çıkabileceği boyutta olmalıdır. Kabinde havalandırma ve sıcaklık kontrolünü sağlayacak kadar alan bulunmalıdır.
 • Aşağıda taşınabilir standart bir kabinin iç boyutları ile ilgili ölçümler belirtilmiştir:

•    Genişlik:        en fazla iki tercüman için 1,60 m
iki veya üç tercüman için 2,40 m
üç veya dört tercüman için 3,20 m
•    Derinlik:        1,60 m
•    Yükseklik:    2,00 m

 • Kabin kapıları açılıp kapanırken gürültü çıkarmamalı ve kilitlenir türden olmamalıdır. Sürgülü kapılar veya kapı yerine perde kullanılamaz.
 • Her bir kabinde ön ve yan pencereler olmalıdır.
 • En iyi görüş açısını sağlamak için ön pencereler kabinin eni boyunca uzanmalıdır. Kabin ön penceresinin orta kısmında yer alan dikey destek elemanı mümkün olduğunca dar olmalı ve tercümanın görüş açısını kesinlikle engellememelidir.
 • Pencere camları görüşü engellememek için renksiz ve temiz olmalı ve camlarda çizikler olmamalıdır.
 • Ön ve yan camlar masa yüzeyinden (veya masa yüzeyinin en fazla 0,10 m yukarısından) itibaren en az 0,80 m yükselmelidir. Yan camların genişliği ön camdan itibaren en az 0,60 m olmalı ve kabin içindeki masa yüzeyinin derinliğini 0,10 m aşmalıdır.
 • Taşınabilir kabinlerin tasarımı dış kaynaklardan (örneğin bitişik kabinlerden veya salondan) gelebilecek herhangi bir sese karşı kabul edilebilir bir ses yalıtımı sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Yan yana olan kabinlerin ortak bir duvarı paylaşması durumunda, ses yalıtım değerlerine tam olarak uyulmalıdır.
 • İç yüzeylerde anti-statik ses emici malzeme kullanılmalıdır.
 • Halı olmayan salonlarda kabinler, halı üzerine kurulmalıdır.
 • Kabinlerde etkili bir havalandırma sistemi bulunmalıdır. Kabin içerisindeki hava akımı tercümanları rahatsız etmemeli ve sistem, saatte en az yedi kez havayı tamamen yenilemelidir.
 • Kabin tavanında bulunan aspiratörler yukarıda belirtilen standartları yerine getirecek kapasiteye sahip olmalı ancak mümkün olduğunca sessiz çalışmalıdır.
 • Kabin içerisindeki havalandırma sisteminin ses basınç seviyesi 40 dB’yi aşamaz. Havalandırma sistemi mekanik titreşimi minimum düzeyde tutacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Kabin içindeki çalışma yüzeyi, kabinin eni boyunca uzanmalı ve ses emici malzeme ile kaplı olmalıdır. Bu yüzey, teknik donanımı ve dokümanları taşıyacak ve tercümanların yaslanma yükünü kaldırabilecek sağlamlıkta olmalıdır. Yüzeyin alt kısmı pürüzsüz olmalıdır. Yüzey ölçüleri aşağıdadır:

•    Yükseklik:     yerden 0,73 m ± 0,01 m
•    Toplam derinlik:     en fazla 0,50 m
•    Bacak mesafesi:     en az 0,45 m; yüzey destekleri bacak mesafesini
daraltmamalı veya harekete engel olmamalıdır.

 • Teknik donanım, lamba vb. çalışma yüzeyini mümkün olduğunca serbest bırakacak şekilde yerleştirilmelidir.
 • Her bir kabin içinde en az iki tane, fazla yer kaplamayan, düşük ısı yayan ve yönü ayarlanabilir lamba bulunmalıdır.
 • Her bir konferans tercümanı ve teknisyen için beş ayaklı, yüksekliği ve sırtı ayarlanabilir, sessiz döner maşalı tekerlek mekanizması olan ve ısı üretmeyen malzeme ile kaplanmış sandalye temin edilmelidir.
 • Her bir tercüman için ses kontrol paneli ve kulaklık sağlanmalıdır. Kabinde ikiden fazla tercüman çalışmıyorsa, çiftli tercüme ünitesi kullanılabilir, ancak her tercüman için ayrı bir ünite sağlanması tercih edilir. Tercümanın kişisel tercihine göre kontrol paneline ayaklı mikrofon veya mikrofonlu kulaklık takabilmesine imkan sağlanmalıdır.
 • Eş zamanlı tercüme sistemi ile uyumlu olmayan salon ses sistemlerinin kullanılması durumunda ses etkileşimi ortaya çıkar. Dolayısıyla, hoparlörlerden salondaki mikrofonlara yankı ve geri besleme olmasını önlemek için salon ses sistemlerinde tasarım ve ses kontrolü açısından gerekli önlemler alınmalıdır. Bu durumlarda kontrol sağlayabilmek için, çok kanallı eş zamanlı ses sistemleri ve tek kanallı salon ses sistemleri, birbirinden bağımsız mikrofon sistemleri ile beslenmeli ve her iki sistemin seviye ayarının yapılabilmesi için ayrı ses kontrolleri olmalıdır. Bu şekilde salon ses düzeyi düşürüldüğünde konferans tercümanlarına giden sinyal gücünün azalması önlenir.
 • Her iki sistemin ses seviye kontrollerini aynı salondan ve tercihen aynı teknisyen tarafından yönetilebilmek için kontroller birbirlerine yakın olmalıdır.

Bu standardın tam metni ve daha detaylı bilgi için Türk Standartları Enstitüsü web sitesine başvurabilirsiniz: www.tse.org.tr.