Boğaziçi Üniversitesi
Çeviribilim Bölümü
Konferans Çevirmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümünde 2004-2005 öğretim yılında açılan Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisansı iki yıllık, çok dilli, tezsiz bir programdır. Program, çeviri, hukuk, işletme, ekonomi, siyasetbilim, tıp, mühendislik gibi farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış, Türkçe ve İngilizce’nin yanı sıra en az bir dili daha sözlü çeviri yapabilecek düzeyde bilen adaylara yöneliktir. İlk yıl için çeviri eğitimi verilen diller Almanca ve Fransızca’dır, ileriki yıllarda bu dil yelpazesi genişletilecektir.

Bu program, Avrupa’nın en prestijli yüksek öğretim kurumlarında sürdürülmekte olan Avrupa Birliği European Masters in Conference Interpreting projesine entegre edilmek üzere hazırlanmıştır. Bu konuda Avrupa Birliği akreditasyonu almak için European Union Joint Conference and Interpreting Service (SCIC) nezdinde gerekli süreç başlatılmış, giriş sınavı jürilerine Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu çeviri birimlerinden gelen uzmanların katılımı sağlanmıştır. Avrupa Birliği akreditasyonu aracılığıyla yüksek lisans öğrencileri ve öğretim görevlileri bazı uluslararası değişim programlarından yararlanabilecek, ayrıca bölüm yurtdışından gelecek öğretim görevlilerine ev sahipliği yapacaktır.

Konferans Çevirmenliği programı, uygulamalı ve kuramsal (teorik) derslerin bir bileşiminden oluşmaktadır. Öğrencilere uygulamalı derslerde Çeviribilim Bölümü eşzamanlı çeviri laboratuarında iki ya da daha fazla dilde çeviri eğitimi verilmektedir. Kuramsal derslerde ise Avrupa Birliği tarihi, kurumları, yapısı, ve Türkiye-AB ilişkilerini kapsayan seminerler düzenlenmekte, bu seminerlere ayrıca diğer uluslararası kuruluşların işleyişleri işleyişi, genel ekonomi ve hukuk, Türk dış politikası gibi güncel konularda uzman konuşmacılar davet edilmektedir.

Programın en önemli özelliklerinden biri çokdilli olması ve öğretim kadrosunda farklı dillerde deneyimli profesyonel konferans çevirmenleri barındırmasıdır. Konferans çevirmenliği derslerinin profesyonel çevirmenler tarafından verilmesi Avrupa Birliği eğitim standartları açısından bir önkoşuldur. Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Türkiye’de bu koşulu yerine getiren sayılı kurumlardan biridir.

Yüksek lisans programının bir diğer önemli özelliği öğrencilere konferans çevirmenliği alanında kuramsal dersler de verilmesidir. Bu sayede öğrenciler mesleğin gereklerini daha eleştirel ve bilinçli bir bakış açısıyla yerine getirebilmekte, konuyla ilgili mevcut araştırmaları ve literatürü tanıyıp takip edebilmektedir. Türkiye’de konferans çevirmenliği kuramı ile ilgili ilk ders BÜ Çeviribilim bölümünde açılmıştır.

Yüksek lisans programının mezunları Türkiye’de serbest konferans çevirmeni olarak görev alabilecekleri gibi, ileride Türkçe’nin AB’nin müzakere dillerinden biri haline gelmesi durumunda ortaya çıkacak büyük konferans çevirmeni ihtiyacının doğurduğu yeni iş olanaklarından da yararlanabileceklerdir.