AIIC Tercümanlık doğası gereği uluslararası bir meslektir. AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence),  yani Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği, bütün dünyadaki konferans tercümanlarını bünyesinde toplama amacını güden uluslararası bir kuruluştur. Derneğimiz de, tüm dünyada saptanan mesleki çalışma ilkeleriyle uyumlu hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını ve ilkelerini belirlerken, bu kuruluşun uluslararası düzeyde kabul gören kurallarını temel almıştır